Cykloturistika

Trasa 1: Podhorie – Malá Čierna, modrá značka, 15,5 km, prevýšenie 450, kateg. SPORT.

Trasa je určená pre horské a trekingové bicykle. Začína miernym stúpaním od konečnej autobusu na Podhorí. Z tejto strany sa napája na 1 km dlhú žltú spojku, vedúci k rázcestiu s modrou cyklotrasou Rajec-Žilina a zeleným okruhom okolie Lietavského hradu. Po 300 metroch sa asfalt mení na poľnú cestu. Od hranice lesa je pekný výhľad na Lietavský hrad. Po necelom kilometri sa na trasu napája zvážnica z Lietavskej Závadky. Tu začína Krížová cesta – Kalvária, vyzdobená v roku 1998 drevorezbami umelcov z Podhoria. Stúpanie vedie lesným kaňonom a končí v sedle Roháč pri kríži, symbolizujúcim hranicu chotárov. Z neho nasleduje 3,5 km zjazd lesom a neskôr po lúkach až do Súľova ku evanjelickému kostolu a kultúrnemu domu. Odtiaľto vidíme veniec Súľovských skál. Trasa vedie ďalej po asfalte do obce Hradná a nad sedlom pod Markom (570 m), kde je hraničný kríž Súľovského chotára. Odtiaľto poslednýkrát vidíme Súľovské skaly. Po zvlnenej ceste okolo tretieho kríža pod vrchom DUBICA (80 m) prejdeme nad obec MALÁ ČIERNA a po výjazde na lúku sa nám otvorí panoráma RAJECKEJ KOTLINY. Tá je ohraničená hrebeňom Malej Fatry. Následný zjazd poľnou cestou popri družstevnom láne nás dovedie do Malej Čiernej a za obcou sa trasa napája na Rajeckú magistrálu.

 

Trasa 2: PREDMIER-ZBYŇOV, zelená, 16, 5 km, prevýšenie 320 m, kateg. SPORT.

Určená je pre horské a trekingové bicykle, hoci 2/3 povrchu tvorí asfalt. Trasa kopíruje starú obchodnú cestu z údolia Váhu do Prievidze. Z Vážskej cyklomagistrály odbočíme pri križovatke do Mikšovej a lávkou ponad Váh sa dostaneme do Predmiera (300 m. n.m.) Pri prejazde železničného priecestia za obcou je nutná zýšená opatrnosť. Okolo poľnohospodárskeho družstva prejdeme ku Mlynu pod Hájom. Na mieste, kde stojí kríž, sa pri potope 1959 zastavila voda. Kríž bol postavený na počesť Panny Márie, ktorá zabránila ďalšiemu zvýšeniu vodnej hladiny. Popri bývalom motokrosovom areáli, z ktorého zostala už len veža pre VIP návštevy, prídeme do Jablonového. Napravo od cesty pod lesom upúta našu pozornosť moderný katolícky kostol. Hneď za obcou je kameňolom, ktorý rozšíril tiesňavu od roku 1937 širokú len zopár metrov. Z týcho miest už vidíme masív Súľ. skál.

 

Vstup do Súľovskej tiesňavy je impozantný. Pod útvarom ORGANY sa cez mostík dá prejsť do doliny Čierny potok smerom na Vrchteplú. V týchto mestach stál ešte v 50-tych rokoch mlyn. V tiesňave nádejem umistnenú pamätnú tabuľu významného slov. geológa D. Štúra, priekopníka výskumu oblasti Súľovských skál. Pár metrov odtiaľ začína náučný chodník Súľovskými skalami, o ktorom sme podrobne hovorili pred touto kapitolou. Dnes je pre nás dosť nepochopiteľné, že na týchto miestach bola kedysi ťažba vápenca, a nebolo tak dávno, v 50-tych rokoch XX. strč. Práce boli zastavené v roku 1955.

 

Na konci obce, na hornom konci, vedie trasa súbežne s modrou trasou Podhorie – Malá Čierna. Tam sa oddeľuje naľavo a po jednom kilometri začína lesná cesta, ktorá nás privedie až do sedla Patúch (621 m) kde bola v minulosti prepriaháreň koní. Asi 200 metrov nad sedlom, smerom na najvyšší kopec Súľ. vrchoviny Žibrid (867 m) je v lese skrytý obrovský, do zeme zapichnutý skalný BUDZOGÁŇ. Tí, čo majú fantáziu, vidia v tomto skalnom útvare ľudskú tvár. Od tohoto miesta do Zbyňova sú už len 3 km. Posledný úsek zjazdu vedie vodou vymletým kamenným chodníkom, preto nezaškodí trchu opatrnosti. Po výjdení z lesa sa objavia fantastické scenérie Rajeckej kotliny. V Zbyňove je možné napojiť sa na modrú cyklotrasu Rajec-Žilina.

 

Trasa 3: SÚĽOV – VRCHTEPLÁ, žltá, 4,5 km, prevýšenie 200 m, kateg. REKREA.

Určená je pre horské a trekingové bicykle. Začína sa v Súľove (400 m. n. m.), na námestí, pri evanjelickom kostole. Stretávame sa tu s modrou cyklotrasou Podhorie-Malá Čierna a zelenou cyklotrasou PREDMIER-ZBYŇOV. Zo začiatku vedie po asfalte, ktorý sa po 500 metroch pri verejnom táborisku mení na lesnú cestu. Cez dolinu Jedľovník spočiatku miernym stúpaním prídeme po 2,5 km do sedla nad Vrchteplou (600 m.n.m.) odtiaľ zjazdom po lúke až do obce. Pri obecnom úrade sa dá napojiť na zelenú cyklotrasu Vrechteplá – Dolina Čierneho potoka, vedúca okolo pamätníka SNP a možno si takto urobiť Súľovský okruh, alebo o pol kilometra nižšie pri hostinci, kde žltá trasa končí, sa môžeme napojiť na žltú cyklotrasu Prečín – Predmier.

 

Trasa 4: Sedlo pri kríži – Bodiná, žltá, 2,5 km, klesanie 200 metrov, Rekrea.

Trasa je určená pre horské a trekingové bicykle. Trasa je spojkou medzi cyklotrasou Podhorie – Malá Čierna, na ktorú sa napojíme v sedle pod Markom (570 m n.m.) nad obcou Hradná (370 m n.m.). Zo sedla klesáme spočiatku lesnou cestou, ktorá po 200 m. vychádza naľavo, na lúku a po ďalších cca 500 metroch sa vracia späť do lesa. Odtiaľ už po spevnenej ceste až do Bodinej. Končíme pri hosinci, na konci obce.

 

Trasa 5: PODHORIE – križovatk trás, žltá, 1 km, klesanie 50 m, kateg. REKREA.

Celá trasa má asfaltový povrch a je spojkou medzi modrou cyklotrasou Podhorie – Malá Čierna a dvoma cyklotrasami Rajeckej doliny – modrou Rajec – Žilina, a zeleným okruhom okolo Lietavského hradu.