Zasadania OZ – 2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 15. 12. 2020

Pozvánka 15122020

Uznesenia 15122020

Zápisnica-15122020

Priloha c. 1

priloha č. 2

priloha c. 3

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 19. 11. 2020

Pozvánka 19112020

Uznesenia-19112020

Zápisnica 19.Novembra 2020